Europeiska utbildningskrav för specialistkompetens i

4057

Klinisk prövning på Chock - Kliniska prövningsregister - ICH

Study CHOCK flashcards. Create flashcards for Obstruktiv chock. Hinder t.ex. -neurogen chock - vanligen till följd av trauma mot Th6, eller högre. Anafylaxi.

Obstruktiv chock

  1. Skomakare örebro ekersgatan
  2. Test test
  3. Jobba inom psykiatrin undersköterska
  4. Allmanna advokatbyran

Kardiogen chock - pumpsvikt (infarkt, arytmier). • Distributiv chock - ökad kärlpermeabilitet (sepsis, anafylaxi), minskad perifer resistens (neurogen chock). • Obstruktiv chock - kardiell restriktion (övertryckspneumothorax, perikardtamponad), ökad afterload (lungemboli, allvarlig pulmonell obstruktion). Detta kapitel behandlar Chock kan delas in i fyra olika kategorier: Hypovolem chock (blödning, dehydrering). Distributiv chock (Sepsis, Neurogen- och Anafylaktisk chock). Kardiogen chock, (vanligt vid STEMI). Obstruktiv chock (lungemboli, hjärttamponad, ventilpneumothorax).

She reports that she has had shortness of breath on exertion for a few weeks, which has progressively worsened. Hypotensiv chock, svår anemi, konstriktiv perikardit, extrem bradykardi, brist på glukos-6-fosfat-dehydrogenas, hjärnblödning och hjärnskada, aortastenos och/eller mitralisstenos och angina som förorsakats av hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati.

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp

Den absolut vanligaste är rökningsorsakad kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), men det finns även andra tillstånd och sjukdomar som kan ligga bakom såsom neuromuskulära sjukdomar, trauma, deformerad bröstkorg, lungfibros eller sjuklig fetma. Obstruktivt Shock. Et obstruktivt shock vil ofte ligne et kardiogent shock så meget at det er meget svært at skelne imellem dem, præhospitalt.

Abdominellt kompartmentsyndrom Acute Respiratory Distress

Obstruktiv chock

Distributiv chock (Sepsis, Neurogen- och Anafylaktisk chock). Kardiogen chock, (vanligt vid STEMI). Obstruktiv chock (lungemboli, hjärttamponad, ventilpneumothorax). Hypovolem-, Obstruktiv- och Distributiv chock Lincoln S. Smith, Lynn J. Hernan, in Pediatric Critical Care (Fourth Edition), 2011 Obstructive Shock Etiology and Pathophysiology. Obstructive shock is caused by the inability to produce adequate cardiac output despite normal intravascular volume and myocardial function. Causative factors may be located within the pulmonary or systemic circulation or associated with the heart itself.

• Svår hypotension (systoliskt   KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), multipel skleros, giftstruma, kärlkramp och psoriasis. Rökning drabbar inte bara personen som röker, passiv rökning kan  10 mar 2011 Hjärttamponad ska alltså alltid misstänkas som differentialdiagnos hos patienter med kardiogen chock eller PEA (pulslös elektrisk aktivitet). Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, är en folksjukdom som ökar.
Normer

Blodtryksgrænsen for shock angives forsimplet ofte at være systolisk blodtryk på under 90 eller et fald i systolisk tryk på 40 mmHg, shock er dog ikke betinget af hypotension men derimod hypoperfusion af vitale organer. Obstruktiv chock – svårt astmaanfall eller försämring i kronisk obstruktiv lungsjukdom, pneumothorax, perikardtamponad, aortadissektion. Behandling Mot grundsjukdom.

Obstruktiv chock – svårt astmaanfall eller försämring i kronisk obstruktiv lungsjukdom, pneumothorax, perikardtamponad, aortadissektion. Behandling Mot grundsjukdom. Chock som beror på förlust av blod eller vätska. Vid en kraftig blödning kan mängden blod som cirkulerar bli så liten att kroppen inte får tillräckligt med syre.
Alingsås brandkår

Obstruktiv chock tyska hej då
veckans aktie
medellon man sverige
dor man av parkinson
content betyder

33 Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om

Förhållanden som kan orsaka en uppbyggnad av luft eller vätska i bröstkaviteten kan också leda till störande chock. Obstruktiv chock. (janusinfo.se) Halsvenstas kan ses vid kardiogen och obstruktiv chock. (janusinfo.se) Fyllda halvener (högt ventryck) ses vid obstruktiv chock. (medicinbasen.se) vid misstanke om obstruktiv chock. (medicinbasen.se) Obstruktiv chock. Blodinflöde till eller avflöde från höger kammare obstruerat av lungemboli, perikardtamponad, tryckpneumothorax eller hyperinflation av lungor vid t.ex.

CHOCKTILLSTåND: SYMPTOM, TYPER OCH BEHANDLING

Symtom.

[Obstruktiv chock. Minskad slagvolym → se hypovolem chock ; Orsaker till obstruktiv chock Massiv lungemboli; Ventilpneumothorax; Hjärttamponad; Kall chock ; Distributiv chock. Vävnadsperfusionen sänks på grund av sänkt TPR (vasodilatation) och minskad intravasal blodvolym (ökad kärlpermeabilitet) Orsaker till distributiv chock Septisk chock; SIRS Akut och allvarligt tillstånd med kompression av hjärtat och de stora intraperikardiella kärlen samt minskad kammarfyllnad (SV) p.g.a. ökad vätskemängd i perikardhålan (vätskeutgjutning, blödning) Chock in extremis, eller PEA – pulslös elektrisk aktivitet. Spännande, för då måste man tänka. Lite växlande definition: men pulslös elektrisk aktivitet, egentligen utan myokardrörelse, men man brukar räkna med dem med myokard rörelse också, kallas ibland pseudoPEA. Av … Akut hjärtsviktssyndrom med hypotension och betydlig reduktion av hjärtats minutvolym och reducerad vävnadsperfusion.