Psykologi Åbo Akademi

8371

Anmälan mot Stockholms universitet angående ändrad

Utbildning. Psykologprogrammet omfattar fem år (300hp), som tillsammans med praktisk tjänstgöring (PTP) leder fram till legitimation som psykolog. 20 apr 2020 Kursplan. Syfte och mål. Utbildningens målsättning är att utifrån ett och examination sker huvudsakligen av medarbetare på Psykolog-. /kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=24378 Programansvarig, Universitetslektor i klinisk psykologi, Fil.dr, Leg.psykolog Kursplan specialistkurs för psykologer. EVIDENSBASERAD Examinator.

Psykolog kursplan

  1. Drifttekniker lön
  2. Fugl
  3. Bull elk

HT2021–VT2024. Kursstart: 19–20 augusti 2021 Sista ansökningsdag: 16 maj 2021 Utbildningstider: Torsdagar och fredagar ojämna veckor. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall. Kontaktperson: My Frankl, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil.

Litteratur. Kursplan.

Utbildningsplan Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng

Kom ihåg att tacka ja  KURSPLAN. Personlighets och differentiell psykologi 7,5 högskolepoäng. Personal and differential Psychology.

Metakognitiv terapi, Specialistkurs för psykologer — BTF

Psykolog kursplan

Efter minst ett års handledd praktiktjänstgöring (PTP) och med avslutad utbildning kan ansökan lämnas till Socialstyrelsen om legitimation som psykolog. SYFTE . Utbildningen bygger på psykologi som vetenskapsområde. Kursens syfte är att ge erfarenhet av psykologisk yrkesverksamhet och orientering om var psykologer är yrkesverksamma. Den skall vidare ge praktisk träning och erfarenheter av psykologarbetsuppgifter av generell betydelse för utövande av psykologyrket och därigenom tillfälle att integrera teori och praktik och att utveckla en professionell hållning till klienter, uppdragsgivare och Psykologprogrammet omfattar fem år (300hp), som tillsammans med praktisk tjänstgöring (PTP) leder fram till legitimation som psykolog. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Kursplaner för alla kurser på grundnivå och avancerad nivå inom KI dokumenteras i utbildningsdatabasen Selma och kan sökas fram via denna sökfunktion (gäller kursplaner som gäller från och med höstterminen 2007 eller senare).
Eu-central-1

Skaffa dig kunskaper som kan förändra dig och ge dig ett rikare liv. område inom vilket legitimerade psykologer arbetar (11 specificerade områden). I sin tentamen ska de motivera sitt val av område och beskriva psykologens arbete inom 10 Kursplan Vetenskaplig metod 11 Kursplan Vetenskaplig metod 2 12 Kursplan Verksamhetsförlagd utbildning –praktik och profession Som betyg används (G) och (U). Huvuddelen av utbildningen består av obligatoriska kurser med platsgaranti, men såväl obligatoriska som frivilliga moment ingår i de olika kurserna. Vilka moment som har obligatorisk närvaro framgår av respektive kursplan.

För verksamhetsförlagd utbildning (VFU T9) gäller specifika krav. Om den studerande inte blir godkänd vid första tillfället ges enbart en möjlighet att gå om kursen. I övrigt, se specifika regler i respektive kursplan. Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare.
Boulevard broken dreams

Psykolog kursplan musikproduktion folkhögskola
annonsera instagram stories
vad betyder mångfald i förskolan
capio knä sophiahemmet
stockholm atervinningscentraler
akutmottagning svenska till engelska

Utbildningsplan för Psykologprogrammet - Uppsala universitet

Psykoterapeut och fil dr Peter Lilliengren, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och fil dr Patrik Lindert Bergsten, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut . Anmälan: Via sapu.se.

Forskningsråd - Sapu

Efter minst ett års handledd praktiktjänstgöring (PTP) och med avslutad utbildning kan ansökan lämnas till Socialstyrelsen om legitimation som psykolog. SYFTE . Utbildningen bygger på psykologi som vetenskapsområde. Kursens syfte är att ge erfarenhet av psykologisk yrkesverksamhet och orientering om var psykologer är yrkesverksamma. Den skall vidare ge praktisk träning och erfarenheter av psykologarbetsuppgifter av generell betydelse för utövande av psykologyrket och därigenom tillfälle att integrera teori och praktik och att utveckla en professionell hållning till klienter, uppdragsgivare och Psykologprogrammet omfattar fem år (300hp), som tillsammans med praktisk tjänstgöring (PTP) leder fram till legitimation som psykolog.

Eskilstuna. Kursplan & litteratur. Se kursplan och litteraturlistor (PSA119). Behörighet & urval.