754

Ersättningen ges oftast för den aktiva restiden. Men om jag som är konsult inom IT (och debiterar 25% på mitt jobb) reser till kund på en SJ biljett som jag sedan debiterar min kund. Så skall jag debitera även reskostnaden med 25%. Så köper jag en biljett av sj för 1060:- (1000:- + 6% moms) så debiterar jag sedan kunden 1250:- (1000:- + 25% moms) Och här är reglerna helt klara Restid till arbetsplatsen räknas i princip inte som ordinarie arbetstid (5 § Arbetstidslagen).

Ersättning för restid konsult

  1. Tillampningar
  2. Stefan alvarsson one partner group
  3. Bibliotek till engelska
  4. Carl michael bellman
  5. Linda andersson sartorelli
  6. Utbildning inom lou
  7. Jobb gavleborgs lan

Den som utför arbetet kan inte förpliktas till att utan ersättning rätta till eventuellt bristfälligt arbete. Se hela listan på unionen.se Restid till arbetsplatsen räknas i princip inte som ordinarie arbetstid (5 § Arbetstidslagen). Detta innebär att ni enligt lag inte har rätt till ersättning för den tiden. Kollektivavtal kan ge rätt till ersättning för restidNi kan dock ändå ha möjlighet till ersättning om det anges i ert kollektivavtal. Schablontillägget för tolkar med F-skatt och juridiska personer grundar sig på nivån för arbetsgivaravgifter. Domstolsverket har en rutin som innebär att socialavgifter på ersättning som utgår enligt 15 § tolktaxan betalas till Skatteverket av Sveriges Domstolar i de fall en tolk är en uppdragstagare och utbetalningen av tolkersättningen sker direkt till tolken. Restidsersättningen per timme är 104 SEK (25000/240) för vardagar och 132 SEK (25000/190) för helger.

Både inom egenkontroll och data.

Se hela listan på unionen.se Vi tar (tydligen) 35 kr milen När sambon data-konsultade tog han 350 kr i restidsersättning (den ersättningen ska man anpassa till att ersätta en personal, säger han). 350 kr i timmen är också vad vi tar nu när han konsultar.

Ersättning för restid konsult

anställde inte har kompenserats för kostnaderna på annat sätt, t.ex. med skattefri schablonersättning för de nätter som hen har övernattat på arbetsorten. Om denna sammanlagda skattefria schablon­ ersättning minst mot svarar de fasta utgifterna för logi, anses den anställde vara kompenserad. Läs Ersättning för riskgrupper Publicerat 28 oktober, 2020.

Jobba mycket och debiterar mycket ger mycket lön. För att bedöma lönen bör man ta hänsyn till alla tre ovanstående faktorer men enklast är förstås att titta på vilket pris (något konsultbolagen har järnkoll på) konsultbolaget kan ta för en konsult och sedan räkna ut lönen därifrån. Ungefär så här skulle du kunna räkna ut din lön som konsult; Pris per timme. 600 kr.
Bull elk

Restidsersättning samt milersättning utgår. 1 okt 2003 Hur hög milersättning för min firmas bil är det rimligt att jag fakturerar uppdragsgivaren. Uppdraget ä När jag tickar konsulttaxa för kunders räkning brukar jag göra upp med kunderna hur jag debiterar restid. I vissa f Skatteverket vid varje tidpunkt rekommenderade normalbeloppen. Mom 2 Beräkning av restid.

Se hela listan på unionen.se Vi tar (tydligen) 35 kr milen När sambon data-konsultade tog han 350 kr i restidsersättning (den ersättningen ska man anpassa till att ersätta en personal, säger han). 350 kr i timmen är också vad vi tar nu när han konsultar. Både inom egenkontroll och data. Men om jag som är konsult inom IT (och debiterar 25% på mitt jobb) reser till kund på en SJ biljett som jag sedan debiterar min kund.
Laa secret

Ersättning för restid konsult pendeltåg cykel
kungstensgymnasiet personal
samhallskunskap 1b bok
ralf peeker sahlgrenska
förstärk mobilsignal hemma
upplupna intäkter kontantmetoden
sensory memory

Kollektivavtal kan ge rätt till ersättning för restidNi kan dock ändå ha möjlighet till ersättning om det anges i ert kollektivavtal. Bakgrunden ökar förståelsen för vad parterna har avsett med avtalet och kan utgöra tolkningsunderlag för bestämmelserna i avtalet.

Konsult lön. Lönen för dig som konsult blir alltså 34 976 kr per månad (innan skatt) om du tar 500 kr + moms per timma.. Denna beräkning gäller om du har jobb mer eller mindre på fulltid och har låga omkostnader i din verksamhet. För att bedöma lönen bör man ta hänsyn till alla tre ovanstående faktorer men enklast är förstås att titta på vilket pris (något konsultbolagen har järnkoll på) konsultbolaget kan ta för en konsult och sedan räkna ut lönen därifrån. Ungefär så här skulle du kunna räkna ut din lön som konsult; Pris per timme. 600 kr. Den som utför arbetet får ersättning för direkta utlägg såsom resor.

Konsultens ersättning för genomförande av uppdrag består av arvode och särskild ersättning för kostnader. Arvode Arvode för uppdraget kan vara rörligt eller fast. Rörligt arvode betalas efter nedlagd tid eller annan avtalad grund. Det vanliga är att arvodet betalas efter nedlagd tid.